صابون محلولپاشی یونی فارسا ارگانیک

19 نظرات کاربران
19 نظرات کاربران
در صورت نیاز به راهنمایی در فرآیند خرید با شماره 09376211922 تماس بگیرید. خانم زورمند

حذف
 • نقد و بررسی اجمالی

صابون محلولپاشی یونی فارسا

صابون محلولپاشی چیست؟ در ادامه راجع به صابون محلولپاشی فارسا مطالبی را ارائه خواهیم داد.

یکی از مشکلات و چالش‌های بسیاری از کشاورزان بالا بودن پی اچ آب آبیاری می‌باشد. این مورد سبب می‌شود خیلی از سموم و کودهای محلول پاشی پس از ترکیب شدن با آب درون سمپاش به دلیل نامناسب بودن پی‌اچ آب آبیاری تجزیه شوند و نتیجه ایده‌آل حاصل نشود.

در ادامه اهمیت استفاده از صابون محلولپاشی شرکت فارسا بیشتر بیان شده است.

تاثیر پی‌اچ آب در پایداری و اثرگذاری سموم

اکثر آب‌هایی که در بخش کشاورزی برای سمپاشی و محلول پاشی استفاده می‌شود به شدت قلیایی بوده و پی اچ آن بالا می‌باشد.

نتایج تحقیقات و بررسی‌ها نشان داه است که پی اچ بالای آب آبیاری که درون سمپاش استفاده می‌شود باعث شکسته شدن فرمول سموم و کودها شده و از اثرگذاری آن ها کاسته می‌شود.

 

کاهش اثر سموم و کودها که در نتیجه پی‌اچ بالای 7 (که در اکثر مناطق وجود دارد) ایجاد می‌شود را هیدرولیزه شدن یا شکستن شدن فرمول می‌گویند.

البته واکنش هیدرولیزه شدن به عوامل مختلفی مثل حساسیت ماده سمی یا کودی یا مدت زمان تماس ماده با آب و درجه حرارت آب بستگی دارد.

اغلب سموم و کودها در پی اچ خنثی و کمی اسیدی بهترین اثرگذاری را دارند.

در پی اچ بالای 8 سرعت تجزیه شدن سم و کود خیلی بالا می‌باشد. در واقع به صورت عمومی می‌توان گفت به ازای هر 1 واحد افزایش پی‌اچ آب سرعت هیدرولیزه شدن و تجزیه شدن سم 10 برابر بیشتر می‌شود.

برخی سموم به دلیل حساسیت بالا به پی اچ به محض تماس با آب هیدرولیزه و بی اثر می‌شوند. به گونه ای که قبل از شروع سمپاشی یک سم خطرناک و قوی به یک ماده سمی بی اثر مبدل می‌شود.

 

در ذیل جدول پی اچ مناسب برای برخی از سموم آمده است.

Active ingredient   

 ماده موثره

Optimum pH 

پی اچ بهینه

Half Life / Time until 50% Hydrolysisنیمه عمر

Insecticides/Miticides حشره کش ها/کنه کش ها
Admire Imidacloprid ایمیداکلوپرید

7.5

بیش از 31 روز در پی اچ های 9-5
Agri-Mek Avermectin آورمکتین پایدار در پی اچ های 5-9
Ambush Permethrinپرمترین

7

پایدار در پی اچ های 8-6
Apollo Clofentezine کلوفنتزین پی اچ 7=34 ساعت، پی اچ 2/9=8/4 ساعت
Assail Acetamiprid استامی پرید

5 – 6

ناپایدار در کمتر از 4 و بیشتر از 7
Avaunt Indoxacarb ایندوکساکارب 3 روز پایدار در پی اچ های 5-10
Carzol formetanate hydrochloride

5

ناپایدار در پی اچ عای قلیایی
Cygon/Lagon Dimethoate دیمتوات

5

پی اچ4=20 ساعت، پی اچ6=12 ساعت،
پی اچ9=48 دقیقه
Cymbush Cypermethrin سایپرمترین پی اچ9= 39 ساعت
Diazinon Phosphorothioate دیازینون

7

پی اچ5=2 هفته، پی اچ7=10 هفته،            پی اچ8= 3 هفته، پی اچ9=29 روز
Dipel/Foray b. thuringiensis باسیلوس(بی تی)

6

ناپایدار در پی اچ های بالای 8
Dylox Trichlorfon تریکلروفن پی اچ6= 7/3 روز، پی اچ7=5/6 ساعت، پی اچ8= 63 دقیقه
Guthion azinphos-methyl پی اچ5= 17 روز، پی اچ7= 10 روز،
پی اچ9= 12 ساعت
Lorsban Chlorpyrifos کلرپیریفوس پی اچ5=63 روز، پی اچ7= 35 روز،
پی اچ8=5/1 روز
Malathion dimethyl dithiophosphate مالاتیون

5

پی اچ6= 8روز، پی اچ7=3 روز، پی اچ 8 = 19 ساعت، پی اچ 9= 5 ساعت
Matador lambda-cyhalothrin لامبادا

6.5

پایدار در پی اچ های 9-5
Omite Propargite پروپارژیت تاثیر آن در اسیدیته های بالای 7 کاهش می یابد.
Pounce Permethrin پرمترین

6

پی اچ های 7/5-7/7 بهینه هستند.
Pyramite Pyridaben پیریدابن پایدار در پی اچ های 9-4
SpinTor Spinosad اسپینوساد

6

پایدار در پی اچ های 7-5، پی اچ9 = 200 روز
Zolone Phosalone  فوزالون

6

پایدار در پی اچ های 7-5، پی اچ9 = 9 روز
Fungicides قارچکش ها
Aliette fosetyl-al فوزتیل آلومینیوم

6

پایدار در پی اچ های 8-4
Bravo Chlorothalonil کلروتالونیل

7

پایدار در دامنه زیادی از پی اچ
Captan Captan کاپتان

5

پی اچ5= 32 ساعت، پی اچ7= 8ساعت، پی اچ 8= 10 دقیقه
Dithane Mancozeb مانکوزب

6

پی اچ5= 20 روز، پی اچ7= 17 ساعت، پی اچ9= 34 ساعت
Rovral Iprodione ایپرودیون در پی اچ های بالا شکستگی شیمیایی رخ خواهد داد.
Orbit Propiconazole پروپیکونازول پایدار در پی اچ های 9-5
Herbicides علف کش ها
Gramoxone Paraquat پاراکوات در پی اچ های بالای 7 پایدار نیست.
Poast Sethoxydim ستوکسیدیم

7

پایدار در پی اچ های 10-4
Prowl Pendimethalin پندی متالین پایدار در دامنه زیادی از پی اچ
Roundup Glyphosate گلایفوزیت

5 – 6

Treflan triflularin پایدار در دامنه زیادی از پی اچ
Weedar 2,4-d پایدار در پی اچ های 7-7/4

 

با توجه به موارد یاد شده برای کاهش پی اچ و اثرگذاری بهتر سم و کود چه کار کنیم؟

برای بررسی میزان پی اچ آب سمپاش می‌توان از دستگاه قلمی سنجش پی اچ یا کاغذ تورنوسل استفاده کرد.

سعی نمایید تا حد امکان آب تمیز و فاقد گل و لای و املاح باشد و همچنین شیرین تر بوده و املاح کمتری داشته باشد.

پس از بررسی پی اچ آب با استفاده از صابون محلول پاشی می‌توانید نسبت به کاهش پی اچ و اثرگذاری بهتر و بیشتر کود و سم اقدام نمایید.

 

صابون کشاورزی فارسا

به دلیل دارا بودن پی اچ اسیدی می‌تواند به تنظیم پی اچ و اثرگذاری بهتر کود و سم کمک نماید. هر یک لیتر از این صابون در هزار لیتر آب نیم تا یک واحد پی اچ سمپاش را کاهش می‌دهد.

مثلا اگر قصد داریم پی اچ آبی که 5/7 هست را به 5/6 برسانیم کافی است دو لیتر از این صابون را به آن اضافه کنیم.

 

مزایای صابون مایع محلولپاشی فارسا

از جمله مزایای این محصول با کیفیت می‌توانیم به موارد زیر اشاره کنیم:

 • کاهش پی اچ آب و اثرگذاری بهتر و بیشتر کود و سم
 • جایگزین مناسب سموم خطرناک برای پیشگیری و کنترل آفاتی مثل کنه، شته، تریپس، پسیل قبل از طغیان جمعیت آفت
 • کمک به شستشوی گرد و غبار و آلودگی و فوماژین روی برگ و در نتیجه بهبود فتوسنتز
 • مرطوب کننده و پخش کننده بهتر کودها و سموم روی برگ و ماندگاری بیشتر آن‌ها
 • جلوگیری از حالت ذره بینی و سوزانندگی سم و کود روی برگ جلوگیری می‌کند
 • از بین بردن نیروی کشش سطحی قطرات و پوشش بهتر و یکنواخت تر روی برگ
 • کمک به افزایش حلالیت کودها و سموم

 

البته در مورد برخی از سموم و کودها استثناء وجود دارد اما در کل اکثر سموم و کودها در پی‌اچ که گفتیم بهترین اثرگذاری را دارند. برای اطمینان از پی اچ مناسب باید به برچسب کود و سم توجه داشته باشیم.

 

مسابقه صابون محلولپاشی

1- پی‌اچ (اسیدیته) صابون محلولپاشی فارسا چگونه است؟(Required)
2- در چه پی‌اچ (اسیدیته) سرعت تجزیه شدن سم و کود بالا می‌رود؟(Required)
3- صابون محلولپاشی خوب چه ویژگی‌هایی دارد؟(Required)
4- اکثر کودها و سموم در چه پی‌اچی حداکثر اثرگذاری را دارند؟(Required)
 • مشخصات فنی

وزن

1 لیتری, 5 لیتری, 20 لیتری

19 دیدگاه برای صابون محلولپاشی یونی فارسا ارگانیک

 1. آمنه

  عالی بود 🥰

  • market

   سپاس از شما دوست عزیز

 2. محمدهاشم

  واقعا تاثیر گذاره مخصوصا تو گلخونه

  • market

   سپاس از شما
   بله دقیقا

 3. محسن دارابی

  ممنون بابت همه اطلاعات خوبتون،با تشکر

  • market

   سپاس گزاریم از شما بابت همراهی تون

 4. احسان حمزه نجف آبادی

  با تشکر از محصولات عالی و آموزش های تخصصیتون

  • market

   سپاسگزارم دوست عزیز

 5. حسین

  خسته نباشید
  صابون عالی هست
  منتها یه پیشنهاد دارم خدمتتون ممکنه پک صابون محلول پاشی و pH سنج قلمی به فروش برسونید یا pH سنج از برند معتبر برامون معرفی کنید تا بخریم

  • market

   سلام و درود
   سپاس از پیشنهادتون
   بررسی میکنیم دوست عزیز

 6. حسین رحیمی

  سلام
  چه خوبه که شما در کنار کشاورزان هستید

  • market

   سپاس از شما

 7. میرزانیا

  اگه طبق پی اچ گفته شده پی اچ آبی که سمپاشی میکنیم تنظیم باشه آثر سم یا کود کااملا قابل احساسه

 8. میرزانیا

  واقعا کالاهاشون ارزش خرید داره چون کود و سم هاشون رو به ضمانت میدن کاری که کم تر جایی دیدم انجام بدن

  • market

   سپاس از لطف و محبت شما دوست گرامی

 9. مهدی کلاهی

  فوق العاده و کامل🌹🌹
  لطفا مقدار مصرف را هم لطف بفرمایید

  • market

   سپاس از شما
   صابون رو به مقدار یک در هزار میتونید استفاده کنید

 10. Baranzehi

  عااالی هستین ممنون 🌹

  • market

   سپاسگزارم

 11. سامان سلطانمحمدی

  درود بر شما.بلاخره یک مرجع معتبر برای مقالات و محصولات کشاورزی و باغداری بروز رو شاهد هستیم و از شما و همکاران پرتلاشتون ممنون و سپاسگزاریم.

  • market

   درود و خدا قوت
   شما به ما لطف دارید
   سپاس از همراهی و محبت شما

 12. محمد غلامی

  سلام و وقت بخیر
  اینکه به ارگانیک بودن سموم و کودها اهمیت میدید خیلی عالیه و شخصا ممنونم از شما
  فقط اگر امکانش بود که سامانه ای فراهم میکردید که بتونیم با مشورت با شما بهترین و مناسب ترین محصول رو خریداری کنیم خیلی عالی میشد خصوصا که فارسا ساپورت عملا غیرفعاله و امکان پیام دادن داخلش وجود نداره
  با تشکر و سپاس از آقای مهندس اخلاقی و تیم فعال فارسا مارکت

  • market

   سلام و درود
   تمام محصولاتی که در فارسامارکت برای فروش قرار میدیم، آنالیز شدن و تضمینی هستن
   شما با خیال راحت میتونید از این محصولات استفاده کنید

 13. سجاد رزازان

  درود
  کاملا فنی و دقیق در مورد محصولات و کاربرد اونها توضیح داده شده. سپاس از خانواده حرفه ای فارسا

  • market

   درود و خدا قوت
   ممنونیم از همراهی شما

 14. فاطمه نجفی

  توضیحات کامل و جامع بود

  • market

   سپاس دوست گرامی

 15. داود

  با سلام و احترام،مطالب بسیار مفید و کاربردی.درود بر شما

  • market

   سلام و سپاس از شما دوست عزیز

 16. امیرحسین فرصتی

  از جناب آقای مهندس اخلاقی عزیز بابت تهیه ی این مقاله جذاب و آموزنده کمال تشکر رو دارم هر کجا هستید شاد و پیروز باشید

  • market

   سپاس از لطف و همراهی شما دوست گرامی

 17. نیما

  سلام مهندس. ممنونیم از شما که محصولات خودتون رو با شرایط آب و خاک کشاورزی ایران وفق میدید.
  خدا قوت

  • market

   سلام و درود
   سپاس از همراهی و لطف شما

 18. اصغر منجمی ممقانی

  سلام شیوه برگزاری مسابقه و در اختیار گذاشتن منبع شیوه مناسبی است برای فهم بهتر مطالب درود بر شما

  • market

   سلام،
   سپاس از شما دوست عزیز

 19. Arash.kouhkani

  ممنون از مقاله خوبتون که باعث افزون شدن اطلاعات مردم میشه❤❤

  • market

   سپاس از لطف و محبت شما

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *