نظرسنجی بازدید حضوری شرکت فارسا

کشاورزان و باغداران عزیز

با پر کردن فرم نظرسنجی ما را در ارائه بهتر خدمات مشاوره‌ای کمک کنید و از ما تخفیف ویژه هدیه بگیرید.

1- به کیفیت بازدید و نسخه ارائه شده چه نمره‌ای می‌دهید؟(Required)
2- از زمان ثبت بازدید تا انجام بازدید چقدر راضی بودید؟(Required)
3- از برخورد و توضیحات بازدید کننده چقدر راضی بودید؟(Required)
4- از مدت زمان بازدید انجام گرفته چقدر راضی بودید؟(Required)
5- به بازدید و مشاوره و نسخه ارائه شده انجام شده چه نمره‌ای می‌دهید؟(Required)
6- نسخه بازدید انجام شده تا چه زمان به کار شما می‌آید؟(Required)
7- نام مشاور شما؟(Required)