تخفیف ها و پیشنهادها
 • زئولیت گرانول فارسا
  زئولیت گرانول فارسا
  تومان3,500
 • گوگرد گرانول فارسا
  گوگرد گرانول فارسا
  تومان3,500
 • کود میکرو گرانول (آهن، روی، منگنز) فارسا مخصوص چالکود زمستانه
  کود میکرو گرانول (آهن، روی، منگنز) فارسا مخصوص چالکود زمستانه
  تومان1,500,000
 • گوگرد مایع فارسا
  گوگرد مایع فارسا
  تومان1,300,000
 • کود ان پی کا 36-12-12 فارسا
  کود ان پی کا 36-12-12 فارسا
  تومان1,800,000
 • کود 20-10-20 فارسا
  کود 20-10-20 فارسا
  تومان850,000
 • میکروفول فارسا (میکرومیکس غنی شده فارسا)
  میکروفول فارسا (میکرومیکس غنی شده فارسا)
  تومان980,000
 • سولوپتاس فارهام
  سولوپتاس فارهام
 • اوره فسفات فارهام
  اوره فسفات فارهام
 • نیترات کلسیم فارهام
  نیترات کلسیم فارهام
 • ترکیب سولفات مس و آهک
  ترکیب سولفات مس و آهک
 • کود (15-8-15)NPK گرانول فارسا مخصوص چالکود زمستانه
  کود (15-8-15)NPK گرانول فارسا مخصوص چالکود زمستانه
  تومان1,750,000
 • هیومیک اسید فارسا
  هیومیک اسید فارسا
  تومان150,000
 • کود سه بیست (20-20-20) فارسا ارگانیک
  کود سه بیست (20-20-20) فارسا ارگانیک
  تومان1,250,000
 • سیلیکات پتاسیم فارسا
  سیلیکات پتاسیم فارسا
 • فروت ست اکتیو فارسا
  فروت ست اکتیو فارسا
  تومان240,000
 • گوگرد معدنی فله فارسا
  گوگرد معدنی فله فارسا
  تومان1,840
 • کود اوره فسفات
  کود اوره فسفات
  تومان1,850,000
 • سولوپتاس فارسا
  سولوپتاس فارسا
  تومان750,000
 • مشاهده همه شگفت انگیزهای فعال