تخفیف ها و پیشنهادها
 • سولوپتاس فارهام
  سولوپتاس فارهام
  تومان679,000
 • اوره فسفات فارهام
  اوره فسفات فارهام
  تومان980,000
 • نیترات کلسیم فارهام
  نیترات کلسیم فارهام
 • ترکیب سولفات مس و آهک
  ترکیب سولفات مس و آهک
  تومان510,000
 • کود (15-10-15)NPK گرانول فارسا مخصوص چالکود زمستانه
  کود (15-10-15)NPK گرانول فارسا مخصوص چالکود زمستانه
 • هیومیک اسید فارسا
  هیومیک اسید فارسا
 • کود سه بیست (20-20-20) فارسا ارگانیک
  کود سه بیست (20-20-20) فارسا ارگانیک
  تومان1,150,000
 • سیلیکات پتاسیم فارسا
  سیلیکات پتاسیم فارسا
  تومان122,000
 • فروت ست اکتیو فارسا
  فروت ست اکتیو فارسا
  تومان210,000
 • فسفیمکس مس
  فسفیمکس مس
  تومان534,000
 • گوگرد معدنی فله فارسا
  گوگرد معدنی فله فارسا
  تومان1,840
 • کود اوره فسفات
  کود اوره فسفات
  تومان1,200,000
 • سولوپتاس فارسا
  سولوپتاس فارسا
  16%
  تومان590,000
 • گوگرد معدنی پودری فارسا
  گوگرد معدنی پودری فارسا
  23%
  تومان1,575
 • میکرومیکس فارسا- حاوی عناصر ریزمغذی
  میکرومیکس فارسا- حاوی عناصر ریزمغذی
  23%
  تومان690,000
 • نیترات کلسیم فارسا
  نیترات کلسیم فارسا
  26%
  تومان410,000
 • اسید فسفریک کشاورزی – فارسا
  اسید فسفریک کشاورزی – فارسا
  تومان400,000
 • کود آلی پتاسیمی
  کود آلی پتاسیمی
  تومان720,000
 • مشاهده همه شگفت انگیزهای فعال