تخفیف ها و پیشنهادها
 • ترکیب سولفات مس و آهک
  ترکیب سولفات مس و آهک
  16%
  تومان380,000
 • کود NPK گرانول فارسا مخصوص چالکود زمستانه
  کود NPK گرانول فارسا مخصوص چالکود زمستانه
  تومان700,000
 • هیومیک اسید فارسا
  هیومیک اسید فارسا
  تومان275,000
 • کود سه بیست (20-20-20) فارسا ارگانیک
  کود سه بیست (20-20-20) فارسا ارگانیک
  تومان900,000
 • سیلیکات پتاسیم فارسا
  سیلیکات پتاسیم فارسا
  تومان122,000
 • فروت ست اکتیو فارسا
  فروت ست اکتیو فارسا
  تومان180,000
 • فسفیمکس مس
  فسفیمکس مس
  تومان534,000
 • گوگرد معدنی فله فارسا
  گوگرد معدنی فله فارسا
  تومان1,900
 • کود اوره فسفات
  کود اوره فسفات
  تومان810,000
 • سولوپتاس فارسا
  سولوپتاس فارسا
  تومان700,000
 • سولفات مس
  سولفات مس
  تومان2,300,000
 • اسید بوریک
  اسید بوریک
  تومان2,125,000
 • گوگرد معدنی پودری فارسا
  گوگرد معدنی پودری فارسا
  تومان2,200
 • میکرومیکس فارسا- حاوی عناصر ریزمغذی
  میکرومیکس فارسا- حاوی عناصر ریزمغذی
  تومان850,000
 • نیترات کلسیم فارسا
  نیترات کلسیم فارسا
  تومان440,000
 • اسید فسفریک کشاورزی – فارسا
  اسید فسفریک کشاورزی – فارسا
 • کود آلی پتاسیمی
  کود آلی پتاسیمی
  تومان720,000
 • کود آلی گوگردی مایع
  کود آلی گوگردی مایع
  تومان364,000
 • کود آلی بایوگان 1
  کود آلی بایوگان 1
  تومان175,000
 • خرید زئولیت پتاسیمی فارسا به صورت فله
  خرید زئولیت پتاسیمی فارسا به صورت فله
  تومان1,000
 • مشاهده همه شگفت انگیزهای فعال