بازدید 740
برنامه غذایی یکساله گردو
بازدید 208
آزمایش خاک – آنالیز خاک
بازدید 44
آفت کنه تارعنکبوتی
بازدید 541
چالکود زمستانه چیست؟
بازدید 412
بیماری‌های درخت گردو
بازدید 1611
اصلاح شیمیایی خاک

نرم افزار ها

آزمایش خاک – آنالیز خاک
چالکود زمستانه چیست؟

خودرو

مشاهده همه
1 سال پیش
market

اهمیت عنصر پتاسیم در کشاورزی

نقش عنصر پتاسیم در گیاه یکی از مهم ترین عناصر ماکرو، بعد از ازت و فسفر، پتاسیم می باشد. کود پتاس در تمامی فرآیندهایی که برای حفظ رشد، تولیدمثل و توسعه گیاه انجام می‌شود، پتاسیم ادامه مطلب

1 سال پیش
market

عنصر فسفر در کشاورزی

معجزه عنصر فسفر در کشاورزی فسفر دومین ماده مهم دربین عناصر ماکرو می باشد. فسفر (p) عنصری جامد، خالص و شفاف است این نافلز واکنش پذیر می‌باشد و عدد اتمی آن 15 می‌باشد. فسفر به ادامه مطلب

1 سال پیش
market

فروت ست برای کاهش ریزش گل و میوه

فروت ست، ترکیبی برای کاهش ریزش گل و میوه واژه فروت ست (Fruit set) در زبان انگلیسی عبارتست از تنظیم میوه و تغییراتی که در نهنج گل میوه رخ میدهد تا میوه اولیه تشکیل شود. ادامه مطلب

1 ماه پیش
market

آزمایش خاک – آنالیز خاک

آزمایش خاک کشاورزی، آنالیز خاک کشاورزی هدف از آزمایش خاک شناخت نوع خاک، شناخت کمبود و نقاط قوت خاک می‌باشد. از جمله فواید آزمایش خاک می‌توان کاشت گیاه مناسب در هر خاک، برآورد کردن میزان ادامه مطلب